Showing all 50 results

Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC CÚNG KHÓI HƯƠNG

Đây là phương pháp cúng dường rất lợi lạc trong trường hợp không có phẩm vật cúng dường, mang lại lợi ích to lớn thông qua việc quán tưởng bằng tâm. Thực tế lợi ích của việc cúng dường khói hương còn lớn hơn cúng dường phẩm vật.
Pháp cúng dường khói hương dựa trên nền tảng là Bồ Đề Tâm và được viên thành do bởi phẩm chất của ba năng lực: 1 là tâm nguyện tốt lành của chúng ta; 2 là tình yêu thương và lòng bi mẫn của chư Phật; 3 là năng lực của pháp giới. Vì thế nếu chúng ta cử hành nghi lễ cúng dường khói hương với tâm nguyện mang lại lợi lạc cho chúng sinh thì nhân và duyên sẽ hội tụ, và do vậy mọi sự sẽ viên thành.
Khi những luồng lửa phóng tỏa, giống như những tia sáng bừng tỏ, thì sự tối tăm dầy dặc do vô minh và mê lầm được xua tan. Làn khói tinh khiết giúp làm sạch không khí, xua đi sự ô uế, nhơ bẩn. Cúng dường khói hương không chỉ giúp cho hành giả được tâm thanh tịnh, tích tụ được rất nhiều phúc đức, trí tuệ, mà còn dần dần hóa giải được những vận xấu, khai mở vận may, hết thảy những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của mình sẽ được đầy đủ, mọi việc trong cuộc sống hàng ngày đều được thuận lợi cát tường
Về thời gian thực hành cúng dường khói hương, chúng ta có thể thực hành hàng ngày, một tuần một lần hoặc một năm một lần. Khi càng thực hành đều đặn thì lợi ích càng to lớn.
Nguồn: Sưu tầm